Frimurerlogen er rammen om det rituelle arbejde og brødrenes sociale samvær. I Ordenen fortæller vi åbent om alt vedrørende frimureriet – dog ikke om ritualerne. De er forbeholdt nye og nuværende brødre, der skal opleve dem.

Ritualerne er ikke hemmelige, fordi de er farlige, skadelige eller fordækte, men fordi de virker bedst, når de er ukendte. Mystikken, overraskelsen og den personlige indlevelse er forudsætningen for den fulde oplevelse af og forståelse for enhver ny grad.

Trinvis udviklingsproces

Ordenen arbejder som nævnt efter et frimurerisk system med 11 grader. Det kaldes det svenske system, og det anvendes også i Sverige, Norge, Island og Finland. I løbet af et langt liv i Ordenen, når de fleste brødre frem til X grad, mens XI grad er forbeholdt Ordenens Stormester og de øverste embedsmænd, herunder medlemmerne af Det Højeste Råd, der hjælper Stormesteren med at lede Ordenen.

Vandringen gennem graderne er en trinvis udviklingsproces, der kan sammenlignes med menneskets vandring gennem livet. Det er en spændende, udfordrende og indholdsrig rejse, hvor oplevelser, erfaringer, viden og intellekt smelter sammen, og hvor svarene ofte udfordrer. De ritualer og symboler, Ordenen anvender, opleves og tolkes dog forskelligt fra broder til broder afhængigt af den enkeltes baggrund, interesser og forudsætninger. Det er noget af det, der gør frimureriet så interessant.

Det svenske system er unikt, fordi det er et sammenhængende gradssystem med en rød tråd fra I til XI grad. Systemet hviler som anført på et kristent fundament, og derfor kræver et tilhørsforhold til Ordenen kristen konfession. Ordenen påtvinger dog ikke os brødre en særlig trosopfattelse. Vi afkræves ingen løfter, der bringer os i konflikt med vores Gud eller kristne tro.

Ordenen ønsker tværtimod at hjælpe os med at besvare livets store spørgsmål: Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvor skal vi hen? Ordenen giver os en unik mulighed for at besvare disse eksistentielle spørgsmål gennem arbejdet i de 11 smukke, dybe og virkningsfulde grader, der understøtter vores personlige udvikling. Hver grad har sin særlige plads i ordenslæren og er en enestående oplevelse, der skaber refleksion og giver nye selvindsigter og kundskaber. Og med tiden afsløres det store billede – gradernes intime sammenhæng, frimureriets grundmønster og livets dybeste hemmeligheder.